Groen loont!

Groen staat voor een goede woon- en werkomgeving. Door de opwarming van de aarde en de verandering van ons klimaat gaan we duurzamer ondernemen. Hoe de zaken zich ontwikkelen hebben wij voor een groot deel in eigen hand. Het is een taak van de overheid, het bedrijfsleven maar vooral van onszelf. De economie van de toekomst is duurzaam; groen, en met lage emissies. Via Green Alert willen wij graag een bijdrage leveren. Met duurzame initiatieven, de organisatie van groene projecten en evenementen, en een heldere en overtuigende communicatie. Green Alert is een samenwerkingsverband van freelance ondernemers op het gebied van communicatie, projectorganisatie en coaching. Wij werken, in een wisselende samenstelling, aan de meest uiteenlopende opdrachten. Voor burgers, overheden en bedrijfsleven. Thema’s: voedsel, energie, natuur & landschap, landbouw en leefbaarheid.

greenalertweb