logo_ScommCommuniceren doe je met een bepaald doel. Je wilt de ander iets vertellen of overreden iets te doen. In de reclame is dat niet anders. Het is daarbij wel belangrijk hoe je de boodschap brengt en verpakt. Scomm. kan je helpen de boodschap effectief te communiceren. Van concept tot en met tekst en vorm. Bijvoorbeeld in een huisstijl, met logo, briefpapier, visitekaartje en enveloppen. Of met een opvallende advertentie, een folder, brochure of een boek of een website. Maar het kan ook met een persbericht of een redactioneel artikel in een krant of tijdschrift. In goede communicatie moet je investeren. Op het geschikte moment, tegen de juiste persoon, voor een goede prijs. Als je er bovendien in slaagt de boodschap te communiceren in pakkende woorden en een opvallende vorm, zal de investering zich vertalen in groei.

Scomm. en Je oogst wat je zaait.
Waarom ik op die trekker zit? Gewoon omdat ik dat leuk vind maar ook omdat ik een relatie zie tussen de processen in de landbouw en mijn vak; communicatie. In beide gevallen moet je er een hoop vakmanschap, energie, tijd en geld in steken voordat je resultaat kunt boeken. Voordat je kunt oogsten.

Hoe ik aan mijn logo kom? Het past bij mij en mijn manier van werken. Ik groeide op temidden van groene essen van Twente. In een omgeving waar men hard werkt en nuchter denkt. Op de plek waar ik nu woon, kijk ik uit op de enkgronden van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, op de Veluwe. Net als de essen zijn dat door eeuwenlange bemesting vruchtbare lappen grond geworden. Ook hier wordt hard gewerkt. En flink geoogst zoals mais, aardapppelen en graan. Lappen grond die bewerkt worden in een vast ritme van mesten, ploegen en zaaien met hopelijk als resultaat een flinke oogst. In communicatie is er sprake van net zo’n vast proces. Het begint met een goed gesprek en een briefing, gevolgd door het creatieve proces met een idee of concept, een tekst en een vorm daarbij en uiteindelijk volgt het produktieproces, in mijn geval meestal in de vorm van drukwerk of website. Afhankelijk van de gekozen communicatie-instrumenten die je inzet en het doel ervan, bestaat de oogst voor de klant ditmaal uit een grotere naamsbekendheid, een beter imago, meer kennis over een bedrijf, produkt of dienst of extra verkoop. We gaan gelijk op, de boer en ik. Als hij aan het ploegen is, ben ik aan het schetsen of schrijf ik teksten. Als je de enkgronden vanuit de lucht bekijkt, is dat ook grafisch een interessant beeld. Lappen grond als vlakken, ogenschijnlijk willekeurig gerangschikt, maar toch met een regelmatig patroon. Bereikbaar door een weg die er in een rechte baan doorheen snijdt. De hoofdletter S in Scomm. spreek je uit als ‘es’ en komt ook nog eens van Stegeman. De vlakken in mijn logo staan voor de lappen grond waar geoogst wordt. De witte streep is de lange weg die de velden doorkruist.

Net als in het proces van de landbouw komt er bij communicatie heel wat kijken voordat er geoogst kan worden. Het is een spannend proces waarbij de oogst het enige is dat telt. In beide processen is er sprake van een aantal externe factoren waar we soms geen invloed op uit kunnen oefenen. Regent het teveel, is het te koud of juist te droog? Krijg je een geschikte prijs voor de mais of is er sprake van een overproduktie, en werk je bijna tegen kostprijs. Vermindert de veestapel door nieuwe Europese regelgeving zo sterk dat de vraag naar mais afneemt en de prijs per ha keldert? Voor mijn vak is dat bijvoorbeeld of ik er in slaag een geschikt model te vinden voor de foto in de advertentie die ik ontworpen heb, en of de drukker erin slaagt het tijdschrift te drukken in een kwaliteit die past bij het produkt, of de advertentie op een goede plek in het blad geplaatst wordt (zoals afgesproken maar het lukt niet altijd), is er voldoende bereik in de doelgroep of is er juist op dat moment sprake van een aardbeving en let niemand op onze advertentie? Gelukkig kunnen we de meeste factoren wel beïnvloeden en valt er heel wat te oogsten. In de landbouw, maar ook door middel van goede communicatie.

Waarom u voor Scomm. zou moeten kiezen? Omdat u daarmee één aanspreekpunt voor uw communicatie-opdracht heeft. En niet naar een (duurder) bureau hoeft. Of naar een tekstschrijver, vormgever, fotograaf en vervolgens naar een drukker. Ieder z’n vak zeg ik altijd maar. U heeft genoeg aan uw eigen werk. Ik zorg voor de communicatie. En ik houd de regie over de totale opdracht. En als ik iets zelf niet kan, ken ik in mijn netwerk mensen die dat wel kunnen. Zodat u rustig door kunt gaan met de zaken waar u goed in bent. En we straks samen kunnen oogsten.